האתר של מתי דוד

מכללת אתגר | ביהס הארצי להנדסאים בחיפה| אורט בראודה | מכללת אפקה | מכללת ספיר | מכללת רופין | מכללה למינהל | משרד החינוך | אורט ק ביאליק
הפקולטה לחשמל | הטכניון | אגודת הסטודנטים |
קונג'ה | יאן | עמוס |
כניסה | מידע לסטודנט | מבחנים |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

דפי נתונים

ציפ" אלקטרוני"

הרכיבים הבסיסיים והנפוצים

בהמלך הלימודים הכנת הפרויקט ובהשך , דפי נתונים של הרכיבים הנפוצים תמיד מבוקשים

חשוב להכיר את מבנה הדפים וכיצד להוציא מהם את הפרטים החשובים , זכרו שבמבחני
מה"ט לעיתים נדרש להשיג נתונים מתוך דף נתון

 

 

טרנזיסטורים

דיודות זנר

דיודות

מחוללי אותות

משווים

מגברי שרת

שערים לוגיים

A/D ממירים

D/A ממירים

שונות

מייצבי מתח

מפסקים אנלוגיים

Site Map | Contact Me | ©2008 Mati David