האתר של מתי דוד

מכללת אתגר | ביהס הארצי להנדסאים בחיפה| אורט בראודה | מכללת אפקה | מכללת ספיר | מכללת רופין | מכללה למינהל | משרד החינוך | אורט ק ביאליק
הפקולטה לחשמל | הטכניון | אגודת הסטודנטים |
קונג'ה | יאן | עמוס |
כניסה | מידע לסטודנט | מבחנים |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

אלקטרוניקה ספרתית - דיגיטלית

כרטיס ספרתי

אלק' ספרתית - הבנת תהליכים דינמיים ומעגלים העובדים ברמות לוגיות

המקצוע נחלק לשני חלקים בסמסטר הראשון נדון בתופעות מעבר ותגובות דינמיות של מעגלים מסדר ראשון ומיתוג טרנ' , בחלק השני נדון במעגלי המרת אותות מספרתי לתקבילית וההיפך, משפחות לוגיות ומחוללי אותות . בסוף הדרך ישנו גם המבחן החיצוני של מה"ט . יש לשים לב שבמבחנים אלו, בין שליש לחצי מהשאלות נלקחות מהמקצוע מערכות ספרתיות

 

 

קבצים שימושיים

ספר נוסחאות מה"ט באלק' ספרתית

תוכנית לימודים

אלק' ספרתית להנדסאי אלק' במגמות חומרה ותוכנה

פתרונות ע"ב באלקטרוניקה ספרתית

 

עבודות בית באלק' ספרתית

 

פתרונות למבחנים פנימיים באלק' ספרתית

פתרון מלא - נדרשת סיסמא

מבחנים פנימיים באלק' ספרתית

 

ספר לימוד לאלק' ספרתית

 

מבחנים חיצוניים באלק' ספרתית

תוצאות סופיות

נוסח המבחן

About Me | Site Map | Contact Me | ©2008 Mati David