האתר של מתי דוד

מכללת אתגר | ביהס הארצי להנדסאים בחיפה| אורט בראודה | מכללת אפקה | מכללת ספיר | מכללת רופין | מכללה למינהל | משרד החינוך | אורט ק ביאליק
הפקולטה לחשמל | הטכניון | אגודת הסטודנטים |
קונג'ה | יאן | עמוס |
כניסה | מידע לסטודנט | מבחנים |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

כללי

כרטיס אלקטרוני

דברים שכדאי לדעת

אז לפני שאנו יוצאים ל 600 או לשבת שלום , אפילו אם יוצא ביום א להיפרד, אז כדאי לדעת כמה פרטים על לוח הזמנים , נהלי המבחן והבחן ומתי יש להגיש את פתרון של עבודות הבית
עכשיו שכבר עברתם על כל האתר , נשאר רק להתחיל ללמוד
זיכרו שהמקצוע אלקטרוניקה אינו מקצוע קל ללמידה , אך לדעתי המאמץ שווה את זה
ברוב המקרים לאחר תום הלימודים רוב בוגרנו עובדים במקצוע , ובמידה ורמת הציונים גבוהה
קל יותר למצוא תעסוקה הולמת

 

מערכת אישית שלי

ה'
ד'
ג'
ב'
א'
שעה
         
8:10
         
9:00
         
10:00
         
11:10
         
17:00
         
17:50
         
18:50
         
19:45
         
20:35

 

בחנים ומבחנים

בכל מקצוע יערך בוחן אמצע סמסטר במשך כשעה , הבחנים הם תקפים במשקל 20% מהציון הסופי . הבחנים הם בחומר סגור ובחלקם שאלות של משפטי נכון /לא נכון ובחלקם שאלות חישוב בהם נדרש לתת ערך מחושב או נוסחא שעליך לפתח. ציון הבוחן נקבע על לפי תשובות סופיות בלבד ואין מועד ב' לבחנים . סטודנט במחלה או מילואים יציג בפני אישור המעיד ,על כך , והבוחן יהיה עבורו ,אם ירצה להיבחן .בוחן מגן בלבד

מיבחן: בכל סוף סמסטר יערכו שני מועדי מיבחן למקצוע, המבחנים כולם בנוסח של שאלות פתוחות בהם נידרש הסטודנט להציג ידע הבנה ויישום של כל הנושאים שנלמדו עד עתה בכל המקצועות הרלוונטיים . במבחני אלק' ספרתית ניתן להיעזר חוברת של מה"ט לספרתית , באלק' תקבילית ניתן להשתמש בחוברת מה"ט למקצוע ,או בדף הנוסחאות שיחולק סמוך או במהלך המבחן . במבחן בבקרה אשקול לגופו של עניין אם לאפשר חומר פתוח או רק דף נוסחאות אישי. המבחנים באלק ' יהיה ברמה הגבוהה מזו הנדרשת במבחני מה"ט , בכל מבחן חמש .שאלות , ללא אפשרות בחירה סטודנט שירצה לשפר ציון יוכל להיבחן שוב .במועד ב', בהתאם לנהלי ביה"ס, ואישור המזכירות במיקרה זה יש לקחת בחשבון שהציון האחרון הוא הקובע , ויתכן שמבחן מועד ב' יהיה ברמה גבוהה יותר ממועד א 

עבודות בית

בסיום כל פרק לימודי תינתן עבודת בית להגשה תוך 14 יום. קיימת חובת הגשה לכל עבודות הבית. אין ביכולתי לבדוק את נכונות פתרון עבודות הבית ולכן רק אתרשם מהיקף ורצינות העבודה, כל עבודה תרשם והיא תוחזר לסטודנט . משקל עבודות הבית הוא 10% מהציון הסופי. זכור שעבודות הבית הן עבורך, ולכן מומלץ שתפתור אותן בצורה עצמאית, כמה שיותר שאלות. בעיות שיבקשו הסטודנטים לפתור, אפתור בכיתה סמוך להגשת אותן העבודות

במקרה של מילואים או מחלה

בשל הקצב המהיר של הלימוד ודרגת הקושי הגבוהה של הנושאים , היעדרות מהשעורים עלולה לגרום לפער ידע גדול , שיכול להתפתח .לאיבוד היכולת לעקוב אחרי ההתקדמות במקצוע, לכן מומלץ תמיד: לעקוב ולצלם את מה שנילמד בכיתה . בחזרה ממילואים או ממחלה יש להשלים בהקדם האפשרי את החומר , ללמוד, ולפתור את עבודות הבית . בכל קושי שיתעורר , אשמח לעזור אישית לכל סטודנט

חישוב ציון הסמסטר

:הציון הסופי ינתן בהתאם להשגי הסטודנט בבחן , מבחן וההגשה של עבודות הבית . צורת החשוב כדלקמן
Final =0.1 x Homework + 0.2 x Bahan + 0.7 x Mivhan
:במקרה וההעדרות מהבחן מוצדקת , החישוב יהיה
Final =0.1 x Homework + 0.9 x Mivhan
.צורת חישוב זו , נכונה לשני מועדי המבחן

Site Map | Contact Me | ©2008 Mati David