האתר של מתי דוד

מכללת אתגר | ביהס הארצי להנדסאים בחיפה| אורט בראודה | מכללת אפקה | מכללת ספיר | מכללת רופין | מכללה למינהל | משרד החינוך | אורט ק ביאליק
הפקולטה לחשמל | הטכניון | אגודת הסטודנטים |
קונג'ה | יאן | עמוס |
כניסה | מידע לסטודנט | מבחנים |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

מאגר הידע

פרויקט ספרתי - אנלוגי

סיפרי לימוד מלאים ומאמרים שונים

מעבר לספרות של הקורס ומה שנלמד בכיתה , מצ"ב כמה מאמרים בנושאים הנילמדים
המאמרים מאפשרים להעמיק ולהרחיב את הדעת וחלקם מאוד מומלצים לקריאה
גם המאמץ הקטן בקריאת המאמרים בשפה האנגלית הטכנית משפרת את היכולת להתמודד
עם עולם התוכן המקצועי ותקל בלימוד נושאים חדשים ומתקדמים בעתיד

קריאה נעימה

TI-89 מחשבון

ספר הווראות באנגלית
אתר לימוד

דפי עזר

מחולל גרפים

 

 

תוכנת סימולציה - Pspice

ריכוז הידע והתוכנות הרלוונטיות

Pic microcontroller

מספר מאמריםADC,DAC ממירי

דגימה - SAMPLING

ספקי כוח

יסודות החשמל

מסננות אקטיביות

רכיבים אלקטרוניים

רכיבים חשמליים

555

Site Map | Contact Me | ©2008 Mati David